Sinh lý học người và động vật

 2 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Tác giả: Nguyễn Chi Mai, Nguyễn Đình Giậu, Trần Thị Việt Hồng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 571 Physiology and related subjects

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2000

Mô tả vật lý: 665tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 125612

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19C
Sai Gon Campus
5I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 571.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH