Ngoại giao Trung Quốc

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  vie

Ký hiệu phân loại: 327.51

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Bắc Kinh ;Tổng hợp TP.HCM ; Truyền Bá Ngũ Châu, 2012,

Mô tả vật lý: 131tr. ; , 23cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 125615

-

DÃY KỆ
06C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2F
*Ký hiệu xếp giá:  327.510
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn