Quản lý nhân sự
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Phát triển các kỹ năng nhân sự cơ bản2. Phát triển con người3. Tìm kiếm giải pháp4. Đánh giá và khen thưởng.

Quản lý nhân sự-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH