Giao tiếp trong kinh doanh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.45 Communication

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 518 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾPChương 1: Nền tảng của quá trình giao tiếpChương 2: Môi trường tổ chức của quá trình giao tiếpChương 3: Lắng nghe có hiệu quả và có sáng tạo một vài lợi ích của việc biết lắng nghe người khácPHẦN 2: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÓI ĐẠT KẾT QUẢChương 4: Nghệ thuật nói chuyện và trình bày bảng báo cáo bằng miệngChương 5: Phỏng vấn và dẫn dắt các hội nghịPHẦN 3: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT TRONG GIAO TIẾPChương 6: Viết thư thông thường và thư báo tin vui tầm quan trọng của việc tổ chức một lá thưChương 7: Viết thư báo tin không vuiChương 8: Viết thư thuyết phụcChương 9: Viết các loại thư đặc biệtChương 10: Giao tiếp qua công vănPHẦN 4: NHỮNG VẤN ĐỀ GIAO TIẾP QUA BÁO CÁOChương 11: Quá trình báo cáo và các phương pháp nghiên cứuChương 12: Soạn thảo các đề xuất và các báo cáo ngắnChương 13: Soạn thảo các báo cáo trịnh trọng chính thứcPHẦN 5: NHỮNG VẤN ĐỀ GIAO TIẾP KHI XIN VIỆC LÀMChương 14: Viết bảng tóm tắt lý lịch theo chức năng một cách sáng tạoChương 15: Các loại thư về chuyện xin việc làm.

Giao tiếp trong kinh doanh-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28E
Thư viện AB
9K
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.450


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH