Các công cụ phân tích thiết kế hệ thống thông tin AMC* DESIGNOR

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phan Mỹ Trinh, Trần Thành Trai

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải, 2006

Mô tả vật lý: 377 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 12595


   - Chương 1 : Các công cụ phát triển hệ thống thông tin: ngôn ngữ thế hệ thứ tư và xưởng phần mềm
   - Chương 2 : AMC* DESIGNOR và vận dụng phương pháp Merise trong phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
   - Chương 3 : AMC* DESIGNOR và kiến trúc khách chủ
   - Chương 4 : Ví dụ về vận dụng Merise và AMC* DESIGNOR phân tích thiết kế và hiện thực một hệ thống thông tin cụ thể.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2F
Sai Gon Campus
2C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.740
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH