Luật bảo vệ và phát triển rừng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.046

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2005, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Chương 1 : Những quy định chungChương 2 : Quyền của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừngChương 3 : Bảo vệ rừngChương 4 : Phát triển rừng, sử dụng rừngChương 5 : Quyền và nghĩa vụ của chủ rừngChương 6 : Kiểm lâmChương 7 : Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừngChương 8 : Điều khoản thi hành.

Luật bảo vệ và phát triển rừng,

DÃY KỆ
4C
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 346.046
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn