It's more than money - It's your life !
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0471449741

Ký hiệu phân loại: 332.024 Personal finance

Thông tin xuất bản: New York :John Wiley, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 231 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Women -- Finance, Personal

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 332.024


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH