Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (thực hiện từ 3032005)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 803 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Phần 1: Hướng dẫn sử dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.1. Loại tài khoản tài sản lưu động2. Loại tài khoản tài sản cố định3. Loại tài khoản nợ phải trả4. Loại tài khoản nguồn vốn chủ sở hữu5. Loại tài khoản doanh thu6. Loại tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh7. Loại tài khoản thu nhập khác8. Loại tài khoản chi phí khác9. Loại tài khoản xác định kết quả kinh doanh10. Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toánPhần 2: Hướng dẫn sử dụng hệ thống chứng từ kế toán.Phần 3: Hướng dẫn sử dụng hệ thống sổ kế toánPhần 4: Các văn bản pháp lý.

Kế toán doanh nghiệp,

DÃY KỆ
23D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  657
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn