Sổ tay pháp luật dành cho giám đốc doanh nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.7 Business enterprises

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 722 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


1. Các quy định về thành lập, hoạt động, giải thể, phá sản doanh nghiệp - đầu tư2. Các quy định về thuế giá trị gia tăng - thuế thu nhập doanh nghiệp3. Các quy định về hợp đồng4. Các quy định về bán đấu giá tài sản - đấu thầu - khấu hao tài sản cố định5. Các quy định về việc giải quyết tranh chấp6. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, lệ phí, kế toán, thống kê, sử dụng hoá đơn chứng từ7. Các mẫu hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp -- Hoạt động-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 338.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH