Tìm hiểu môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin ( Dưới dạng hỏi và đáp )

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mai Thế Hởn, Vũ Văn Phúc

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận chính trị, 2005

Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 12634


* Phần mở đầu
* Phần thứ nhất: Những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
* Phần thứ hai: Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.430
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH