Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.2

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 556 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


1. GIỚI THIỆU CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM2. VÍ DỤ TỔNG HỢP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG MỘT KỲ KẾ TOÁN3. HƯỚNG DẪN GHI SỔ THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG4. HƯỚNG DẪN GHI SỔ THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ - SỔ CÁI5. HƯỚNG DẪN GHI SỔ THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ6. HƯỚNG DẪN GHI SỔ THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ - CHỨNG TỪPHỤ LỤC : QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.

Kế toán doanh nghiệp -- Sổ sách kế toán,

DÃY KỆ
24C
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  657.2
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn