Thiết kế và xây dựng mặt đường sân bay
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 625.65 Roadbeds, tracks, accessories

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 215 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Sân bay và các thành phần chính của sân bayChương 2: Mặt đường và các yêu cầu đối với mặt đường sân bayChương 3: Thiết kế mặt đường mềm sân bayChương 4: Thiết kế mặt đường cứng sân bayChương 5: Những đặc điểm của công tác làm đất và thoát nước sân bayChương 6: Xây dựng mặt đường sân bayPHỤ LỤC.

Mặt đường sân bay -- Thiết kế-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.650


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH