Cài đặt và điều hành mạng máy tính :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.65

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 136 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Chương 1: Khái niệm cơ bản về máy tínhChương 2: Kiến trúc mạng phân tầng và các giao thức mạngChương 3: Mạng cục bộChương 4: Kế hoạch lập mạngChương 5: Các ứng dụng mạngChương 6: Bài toán ứng dụng.

Mạng máy tính -- Cài đặt, Mạng máy tính -- Điều hành,

DÃY KỆ
2C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
1D
*Ký hiệu xếp giá:  004.65
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn