Nghệ thuật dạy tiếng anh hiệu quả = :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786045870709

Ký hiệu phân loại: 428.0071

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Tổng hợp TP.HCM, 2018,

Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 126645

-

DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Thư viện E3
5A
*Ký hiệu xếp giá:  428.007
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn