Học nhanh Autocad 2008 (2D)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 006.68

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống kê, 2008,

Mô tả vật lý: 28 tr. ; , 207cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 126647

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
2B
*Ký hiệu xếp giá:  006.680
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn