Hướng dẫn chẩn đoán, khắc phục và xử lý sự cố thông thường của máy vi tính

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Long, Sơn Công

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 004.22 Computer architecture

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải, 2006

Mô tả vật lý: 555 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 12690


   - Chương 1: Cấu trúc PC
   - Chương 2: Xử lý sự cố windows XP và các ứng dụng windows
   - Chương 3: Xử lý sự cố các thiết bị lưu trữ
   - Chương 4: Xử lý sự cố máy in
   - Chương 5: Xử lý các sự cố đồ họa và âm thanh
   - Chương 6: Xử lý sự cố các thiết bị đa phương tiện và tạo ảnh
   - Chương 7: Xử lý sự cố các cổng I/O và thiết bị nhập
   - Chương 8: Xử lý các nối kết mạng và internet
   - Chương 9: Xử lý các sự cố bộ nhớ, bộ xử lý và hiệu suất hệ thống
   - Chương 10: Xử lý các sự cố nguồn điện.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.220
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH