Tìm hiểu môn học lịch sử đảng cộng sản Việt Nam ( Dưới dạng hỏi và đáp )
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.52 Socialism and related systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lý luận chính trị, 2005, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Đảng cộng sản Việt Nam -- Lịch sử-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH