Động lực học công trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 407 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Mở đầu: Khái niệm chung về dao động công trìnhChương 1: Dao động của hệ có bậc tự do bằng mộtChương 2: Dao động của hệ có bậc tự do hữu hạn Chương 3: Dao động của thanh thẳng có bậc tự do bằng vô cùngChương 4: Các phương pháp tính gần đúng trong động lực học công trìnhChương 5: Dao động của hệ thanh phẳngChương 6: Các phương pháp số trong động lực học công trìnhChương 7: Tính công trình chịu tảiChương 8: Dao động của dầm chịu tải trọng di động.

Động lực học công trình-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.171


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH