Phương pháp quản lý tài chính và nhân sự
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Phạm Minh, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 351 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


1. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP2. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ.

Quản trị nhân sự -- Phương pháp-- Quản trị tài chính -- Phương pháp-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH