Quản lý nhân lực trong doanh nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2005, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Đại cương về quản lý nhân lực trong doanh nghiệpChương 2: Phân tích và thiết kế công việcChương 3: Lập kế hoạch nhân lựcChương 4: Tuyển dụng nhân viênChương 5: Tổ chức quá trình lao độngChương 6: Định mức lao độngChương 7: Trả công lao độngChương 8: Đánh giá thực hiện công việcChương 9: Đào tạo và phát triển.

Quản lý nhân sự-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Thư viện AB
9G
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH