Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ (Biên soạn theo chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ đã sửa đổi, bổ sung đến quý II năm 2006)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 504 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệpChương 2: Kế toán vốn bằng tiềnChương 3: Kế toán tài sản cố địnhChương 4: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụChương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngChương 6: Kế toán chi phí sản xuất và thính giá thành sản phẩmChương 7: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoáChương 8: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuậnChương 9: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòngChương 10: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữuChương 11: Báo cáo tài chính.

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.900


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH