Kỹ thuật xây dựng điều khiển tùy biến trên Windows bằng .Net
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao Thông Vận Tải, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 238 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Control trên WindowsChương 2: Những vấn đề cơ bản về controlChương 3: Những vấn đề cơ bản về trình thiết kếChương 4: GDI+Chương 5: Xây dựng các control cao cấpChương 6: Các khái niệm về thiết kế controlChương 7: Thành phần OutlookbartabChương 8: Control OutlookbartabChương 9: Control ImagelistviewChương 10: Triển khai control.

Control tùy biến-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Sai Gon Campus
1I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.276


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH