Giáo trình công tác biên tập

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786047345687

Ký hiệu phân loại: 070.41

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016,

Mô tả vật lý: 422tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 127645

-

DÃY KỆ
4D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2C
*Ký hiệu xếp giá:  070.410
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn