Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành ứng dụng công nghệ Internet & thư điện tử để tìm kiếm người và thông tin giao dịch kinh doanh, mua sắm trên mạng :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 428.024

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Giao Thông Vận Tải, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 482 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


1. Sử dụng mail điện tử để giao dịch kinh doanh2. Sử dụng internet để tìm kiếm trực tuyến3. Xuất bản thông tin trên net.

Anh ngữ tin học;

DÃY KỆ
15E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
5A
*Ký hiệu xếp giá:  428.024
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn