110 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị Mác - Lênin
 2 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 1

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lý Luận Chính Trị, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 195 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Kinh tế chính trị Mác-Lênin-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.430


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH