Tổ chức khai thác không gian ngầm : Theo kinh nghiệm nước ngoài
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.19 Underground construction

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 298 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:- Chương 1: Trạng thái vấn đề, bài toán nghiên cứu và phương pháp tổ chức khai thác không gian ngầm
- Chương 2: Các quy luật tổ chức khai thác không gian ngầm
- Chương 3: Phương pháp luận thiết kế công trình ngầm và khai thác không gian ngầm
- Chương 4: Sơ đồ tổ chức-công nghệ khai thác không gian ngầm đô thị lớn
- Chương 5: Quản lý dự án trong khai thác không gian ngầm đô thị lớn.
Công trình ngầm
  - Tính toán thiết kế
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.190


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH