Cơ sở kỹ thuật rung trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.252 Loads, stresses, strains

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 377 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1 : Dao động tuyến tính của cơ hệ và ứng dụng trong xây dựngChương 2 : Dao động phi tuyến và một số dụng ứng trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựngChương 3 : Tính toán thiết kế một số loại máy rung sử dụng trong xây dựng và công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Kỹ thuật rung (Xây dựng)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.252


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH