Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
 4 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 3

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.4 Money

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1. Những vấn đề cơ bản về tài chính.Chương 2. Hệ thống tài chính nước taChương 3. Ngân sách nhà nước.Chương 4. Bảo hiểm.Chương 5. Tiền tệ và lưu thông tiền tệ.Chương 6. Tín dụng và ngân hàng..

Tài chính tiền tệ -- Giáo trình

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.400


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH