Kế toán tài chính :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.8333

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2005, In lần thứ 5

Mô tả vật lý: 811 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Chương 1 : Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệpChương 2 : Kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệpChương 3 : Kế toán các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trước trong doanh nghiệpChương 4 : Kế toán các loại hàng tồn kho trong doanh nghiệpChương 5 : Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệpChương 6 : Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệpChương 7 : Kế toán bất động sản đầu tư và các khoản đầu tư tài chính trong doanh nghiệpChương 8 : Kế toán các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệpChương 9 : Kế toán nguồn vốn chủ sở hữuChương 10 : Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệpChương 11 : Kế toán doanh thu, chi phí tạo ra doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệpChương 12 : Kế toán các khoản thu nhập và chi phí khácChương 13 : Kế toán quá trình kinh doanh hàng hóaChương 14 : Đậc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệpChương 15 : Báo cáo tài chính.

Kế toán tài chính,

DÃY KỆ
24F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
13A
*Ký hiệu xếp giá:  657.833
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn