Các văn bản hiện hành về chính sách tuyển dụng và thôi việc đối với người lao động và cán bộ, công chức

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 344.59701

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Luật lao động ; Việt Nam; Người lao động ; Thôi việc ; Luật và pháp chế ; Việt Nam.; Tuyển dụng lao động ;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
4A
*Ký hiệu xếp giá:  344.010
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn