Giáo trình kinh tế chính trị : Dùng trong các trường, lớp trung học kinh tế
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 12824

* Phần 1: Những vấn đề chung của kinh tế chính trịBài I: Đối tượng, chức năng và phương pháp của kinh tế chính trịBài II: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển kinh tế của chính trị họcBài III: Nền sản xuất xã hộiBài IV: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóaBài V: Tái sản xuất xã hộiBài VI: Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong các doanh nghiệpBài VII: Quan hệ kinh tế quốc tế
* Phần 2: Những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ ở Việt NamBài VIII: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt NamBài IX: Cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXHBài X: Xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt NamBài XI: Hệ thống lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối trong thời kỳ quá độ lên CNXHBài XII: Cơ chế kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXHBài XIII: Hạch toán kinh tế.
Kinh tế chính trị
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.430


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH