Khai phá Visual Basic.Net với các bài tập lập trình căn bản :

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.2768

Thông tin xuất bản: Bến Tre :Thanh Niên, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Basic (Ngôn ngữ lập trình máy tính), Visual Basic.Net,

DÃY KỆ
02F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
1F
*Ký hiệu xếp giá:  005.276
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn