QuickBooks 2006 For Dummies (For Dummies (ComputerTech))
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0764599542


Thông tin xuất bản: [kđ] :For Dummies, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 0 tr. ;

Ngôn ngữ:


Small business -- Accounting ; Computer programs.; Small business -- Finance ; Computer programs.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH