Harnessing Knowledge Dynamics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Nissen Mark E, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1591407753

Ký hiệu phân loại: 658.4038 Executive management

Thông tin xuất bản: [kđ] :IRM Press, 2005,

Mô tả vật lý: 0 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 12876
Knowledge management.
  - Organizational learning.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH