MPLS-Enabled Applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Julian Lucek, Ina Minei

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470014539

Ký hiệu phân loại: 621.38216 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons, 2005

Mô tả vật lý: 0 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12880

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH