Microsoft DirectX 9 programmable graphics pipeline

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Microsoft Corporation, Kris Gray

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735616531

Ký hiệu phân loại: 006.6869 Computer graphics

Thông tin xuất bản: kd : Microsoft Press, 2003

Mô tả vật lý: 453 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 12893

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH