MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exams 70-292 and 70-296)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Microsoft Corporation, Dan Holme, Orin Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735619719

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: [kđ] : Microsoft Press, 2003

Mô tả vật lý: 0 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 12909

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH