DNS and BIND

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Albitz, Cricket Liu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596001584

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [kđ] : O'Reilly, 2000

Mô tả vật lý: 601 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 13027

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH