Sony Clié for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Denny Atkin, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0764571990

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: [kđ] :Wiley, 2004,

Mô tả vật lý: 384 tr. ;

Ngôn ngữ:


Sony Clié (Computer)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH