The handbook of attitudes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Albarracin Blair T

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805844929

Ký hiệu phân loại: 808.042071 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: [kđ] : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005

Mô tả vật lý: 826 tr. ;

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 13091

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH