Calculus demystified
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0071393080

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2003,

Mô tả vật lý: xii, 343 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH