Analog and digital communication systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Roden Martin S, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0133720462

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: [kđ] :Prentice Hall, 1996, In lần thứ 4

Mô tả vật lý: 560 tr. ;

Ngôn ngữ:


Digital communications.-- Telecommunication.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH