Hành vi tổ chức
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 405 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:

ID: 1314
Hành vi tổ chức
  - Tâm lý công nghiệp
  - Tổ chức
  - Quản lý
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH