Principles of Spread-Spectrum Communication Systems.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Torrieri Don J, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0387227830

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: Verlag New York :Springer, 2005,

Mô tả vật lý: x, 444 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Spread spectrum communications.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH