Nhận thức của sinh viên chuyên anh về vai trò của văn hóa trong học tiếng anh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Hồng Nhiên, Nguyễn Huỳnh Trúc An, Nguyễn Ngọc Yến, Trần Quốc Thao

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 428.007 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2019

Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 131775

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.007
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH