Nghiên cứu các giải pháp không gian kiến trúc bệnh viện đáp ứng yêu cầu công nghệ y tế hiện đại tại TP.HCM

 11 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Tác giả: Hoàng Hải Yến, Nguyễn Võ Hoàng Anh, Trần Phương Bình, Trần Trung Hiếu

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 725.51 General hospital and sanatorium buildings

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2019

Mô tả vật lý: 86tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 131776

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 725.510
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH