OCP

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bob Bryla, Biju Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0782143555

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: [kđ] : SYBEX, 2004

Mô tả vật lý: 541 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 13178

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH