Nghiên cứu mô hình hợp khối xử lý nước thải cho nhà hàng - khách sạn bằng hệ thống đường ống tại Phú Quốc

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.3

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2019,

Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 131780

-

DÃY KỆ
8F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 628.300
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn