Tác động của môi trường đại học lên dự định khởi nghiệp của sinh viên tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.11 Initiation of business enterprises

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2019,

Mô tả vật lý: 119tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Cuốn này đang trưng bày tại:
- Nghiên cứu khoa học
Dãy kệ:12E-Thư viện E3


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH