Geographies of girlhood

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bettis Natalie G

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805846743

Ký hiệu phân loại: 305.2355 Age groups

Thông tin xuất bản: [kđ] : Lawrence Erlbaum Associates, 2005

Mô tả vật lý: 289 tr. ;

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 13184

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH